Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole

Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
czerwiec 2005
październik 2006
 
październik /listopad 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
grudzień 20062
 
7 luty - 15 maja 2007 (z przerwą 5 marzec do 7 maja)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 wrzesień 2007 r.
 
 
 
 
28 luty 2008 r
 
 
28 kwiecień 2008 r
 
16 luty 2009 r.
 
20 luty 2009 r.
 
 
25 styczeń 2010 r
07 lipca 2010r
 
29 marca 2012
 
03 października 2012
 
22 października 2012
 
29 maja 2013
 
12 grudnia 2013
 
21.04. - 12.05.2015
 
 
29.06 - 30.06.2015
Kuratorium Oświaty
Państwowa Inspekcja Pracy
 
Urząd Marszałkowski Departament Edukacji
 
 
 
 
Urząd Marszałkowski Departament Organizacyjno-Prawny i KadrUrząd
Marszałkowski Departament Organizacyjno-Prawny i Kadr
 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZUS Opole
 
 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego BKT
 
Kuratorium
 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego BKT
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
DEiRP
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego BKT
Kuratorium
 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ZUS Opole
 
ZUS Opole
 
Kuratorium
 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
• Arkusz Diagnostyczny
• Przestrzeganie przepisów prawa pracy

• kontrola wewnętrzna kwalifikowania nauczycieli na stopień awansu zawodowego

• kontrola realizacji zapisów arkusza organizacji Zespołu na rok szkolny 2005/2006

• prowadzenie strony internetowej BIP
 
prowadzenie strony internetowej BIP

1. Funkcjonowanie procedur kontroli finansowej w jednostce, dotyczących procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem na podstawie art 47 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U . z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
2. Struktura i celowość wydatków jednostki

Prawidłowość i rzetelność obliczania , potrącania i opłacania składek do których pobierania zobowiązany jest ZUS

 
przegląd dokumentacji
 
 
wizytacja
 
kontrola problemowa
 

kontrola problemowa w zakresie zapisów arkusza organizacji 2008/2009

kontrola problemowa
 
 
komisja klasyfikacyjna na nauczyciela kontraktowego
wydatki i koszty budżetowe
 
upoważnienie z dnia 26.08.2012
 
upoważnienie z dnia 26.08.2012
 
 
 
kontrola problemowa
 
Realizacja planu wydatków, sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych 2012
 
upoważnienie nr. 101/2015 z dn. 22.06.2015

 

Protokoły kontroli znajdują się u dyrektora szkoły.
 
informację wytworzył(a): mgr Jolanta Horbowy-Buska
za treść odpowiada: Alicja Pacholarz