Przejdź do treści strony WCAG

Stan przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania

Szkoła jest placówką bezobwodową. Wszelkie sprawy dotyczące kształcenia uczniów przebywających czasowo w Placówce są załatwiane i rozstrzygane w szkołach macierzystych uczniów.

informację wytworzył(a): Dyrektor - mgr Alicja Całus
za treść odpowiada: Alicja Pacholarz