Przejdź do treści strony WCAG

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZESPOŁU PLACÓWEK

 

DYREKTOR SZKOŁY

Pracownicy dydaktyczni                    Wicedyrektor   Główna Księgowa
Szkoła zatrudnia 24 nauczycieli/ wychowawców.

 

informację wytworzył(a): Dyrektor - mgr Waldemar Raźniewski
za treść odpowiada: mgr Waldemar Raźniewski