Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CELE I ZADANIA ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH

 • Osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod.
 • Sprawowanie opieki nad uczniami,odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 • Wspomaganie procesu leczenia szpitalnego w sposób dostępny nauczycielom i wychowawcom, zgodnie z aktualnymi metodami pracy, pedagogiki leczniczej i rewalidacji.
 • Sprawowanie opieki pedagogicznej nad dziećmi przebywającymi na leczeniu szpitalnym z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości psychofizycznych w: przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, grupie wychowawczej, zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych:
  • zapewnienie ciągłości uczenia się, zapobieganie powstawaniu zaległości w nauce
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły, niwelowanie lęków i fobii szkolnych
  • zmniejszanie stresu jaki powoduje choroba i izolacja od środowiska
  • budzenie szacunku do życia człowieka, kultury i piękna jako wartości nadrzędnych
  • szerzenie wiedzy o wartości zdrowia fizycznego i psychicznego
  • kształtowanie nawyków higieny, oddziaływanie prozdrowotne i proekologiczne
  • rozwijanie zainteresowań uczniów z zastosowaniem aktualnych metod pracy, pedagogiki leczniczej i rewalidacji
 • Organizowanie specjalistycznej opieki psychologiczno - pedagogicznej (rehabilitacja, rewalidacja)
 • Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej
informację wytworzył(a): Dyrektor - mgr Alicja Całus
za treść odpowiada: Alicja Całus