Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

CELE I ZADANIA ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH

 • Osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod.
 • Sprawowanie opieki nad uczniami,odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 • Wspomaganie procesu leczenia szpitalnego w sposób dostępny nauczycielom i wychowawcom, zgodnie z aktualnymi metodami pracy, pedagogiki leczniczej i rewalidacji.
 • Sprawowanie opieki pedagogicznej nad dziećmi przebywającymi na leczeniu szpitalnym z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości psychofizycznych w: przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, grupie wychowawczej, zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych:
  • zapewnienie ciągłości uczenia się, zapobieganie powstawaniu zaległości w nauce
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły, niwelowanie lęków i fobii szkolnych
  • zmniejszanie stresu jaki powoduje choroba i izolacja od środowiska
  • budzenie szacunku do życia człowieka, kultury i piękna jako wartości nadrzędnych
  • szerzenie wiedzy o wartości zdrowia fizycznego i psychicznego
  • kształtowanie nawyków higieny, oddziaływanie prozdrowotne i proekologiczne
  • rozwijanie zainteresowań uczniów z zastosowaniem aktualnych metod pracy, pedagogiki leczniczej i rewalidacji
 • Organizowanie specjalistycznej opieki psychologiczno - pedagogicznej (rehabilitacja, rewalidacja)
 • Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej
informację wytworzył(a): Dyrektor - mgr Alicja Całus
za treść odpowiada: Alicja Pacholarz
Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2006
  przez: Bogusław Makara
 • opublikowano:
  15-09-2006 15:00
  przez: Alicja Pacholarz
 • zmodyfikowano:
  09-04-2018 22:16
  przez: Bogusław Makara
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu
  odwiedzin: 407
Dane jednostki:

Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu
45-401 Opole
ul. Al. W. Witosa 26
NIP: 754-25-45188 REGON: 000703865

Dane kontaktowe:

tel.: 77 452 09 39
fax: 77 452 09 39
e-mail: zpszozopole@gmail.com
strona www: zpszoz.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×